menu
nagłówek | header | image

O nas

Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, od lat sześćdziesiątych XX wieku, zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym i wtórnym, zarówno w przebiegu wrodzonych i nabytych wad serca, chorób nerek, angiopatii jak również zaburzeń endokrynologicznych oraz otyłości.

Interdyscyplinarna opieka nad dziećmi z nadciśnieniem tętniczym obejmuje nie tylko leczenie szpitalne, ale ponadto opiekę ambulatoryjną w ramach poradni przyszpitalnych prowadzonych dla pacjentów z województwa wielkopolskiego i lubuskiego.

Klinika, pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Jacka Zachwieji, obejmuje oddział niemowlęcy oraz dzieci starszych i posiada łącznie 22 łóżka. Klinika ma pełen dostęp do Pracowni Radiologicznej, Echokardiograficznej, EKG (w tym 24 godzinny zapis), całodobowego pomiarów ciśnienia tętniczego (kierownik prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka), a także nowo otwartej Pracowni Kardiologii Inwazyjnej (kierownik prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski).

W latach 2008-2010 Klinika prowadziła badania populacyjne dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach województwa wielkopolskiego w ramach europejskiego projektu OLAF kierowanego przez przewodniczącego Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, prof. dr hab. n. med. Mieczysława Litwina. Projekt OLAF, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, opracował normy ciśnienia tętniczego dla dzieci i młodzieży w Polsce.

Zespół specjalistów Kliniki Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego Wieku Rozwojowego prowadzi prace naukowo-badawcze oraz całoroczne szkolenia przed- i podyplomowe studentów wydziałów lekarskich jak również lekarzy w trakcie specjalizacji.

Konferencja "Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży" jest kontynuacją rozpoczętych w 2003 roku ogólnopolskich szkoleń z zakresu diagnostyki i leczenia chorych z nadciśnieniem tętniczym, których pomysłodawcą oraz pierwszym organizatorem była p. prof. dr hab. Alicja Krzyżaniak.

Klinika
Klinika
Klinika
aktualizacja: 2020-09-04