menu
nagłówek | header | image

Punkty edukacyjne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów i udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w konferencji, lekarzowi przysługują punkty edukacyjne. Liczba punktów określona zostanie w terminie późniejszym.

aktualizacja: 2020-03-01