menu
nagłówek | header | image

Program

09:00-11:00
Sesja I - sala A
09:00-09:30
Zalecenia PTNT 2019 – nowe rozwiązania terapeutyczne
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
09:30-10:00
Przewlekły stan zapalny a nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży - zakażenia i kamica układu moczowego oraz choroby jamy ustnej
Prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka
10:00-10:30
Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy. Wtórne nadciśnienie tętnicze w chorobach nerek u dzieci i młodzieży
Prof. dr hab. n. med. Jacek Zachwieja
10:30-11:00
Izolowane ciśnienie skurczowe u młodzieży. Znaczenie ciśnienia centralnego
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin
11:00-11:30
PRZERWA KAWOWA
11:00-13:00
Sesja II - sala A
11:00-11:35
Stany nagłe i pilne w nadciśnieniu tętniczym u dzieci i młodzieży - żółte światło dla pediatry i lekarza rodzinnego
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek
11:35-12:10
Wtórne nadciśnienie tętnicze u noworodka i niemowlęcia w przebiegu chorób nerek - odrębności w postępowaniu terapeutycznym
Prof. dr hab. n. med. Dorota Drożdż
12:10-12:45
Hiper- i hipotensja u noworodka - za duże czy za małe buty
Dr hab. n. med. Jan Mazela, prof. UMP
12:45-13:00
Wyzwania farmakoterapii
prezentacja firmy farmaceutycznej
13:00-14:00
LUNCH
14:00-16:00
Sesja III - sala A
14:00-14:30
Zespół metaboliczny
Prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański
14:30-15:00
Kooarkatacja aorty. Nadciśnienie tętnicze w chorobach naczyń
Dr n. med. Rafał Surmacz
15:00-15:30
Przewlekły stan zapalny a pierwotne nadciśnienie tętnicze - prewencja stomatologiczna
Dr hab. n. med. Elżbieta Paszyńska
15:30-16:00
Subkliniczne markery uszkodzenia śródbłonka i zapalne w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym u dzieci i młodzieży
Dr n. med. Piotr Skrzypczyk
16:00-16:20
PRZERWA KAWOWA
16:30-18:00
Forum przypadków klinicznych I
Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja, Marek Niedziela, Magdalena Silska-Dittmar, Anna Musielak, Jolanta Sołtysiak, Andrzej Blumczyński, Piotr Skrzypczyk
Kontakt: Prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka, tel. 61 8491-448; email: dostalska@ump.edu.pl
18:00
Zakończenie konferencji
aktualizacja: 2020-03-01